• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2022

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
311/2022 25.01.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Łaziska Górne pn. „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Staszica 4a”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0B6C/20-003.

pobierz pobierz
312/2022 25.01.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Promed Łazy Sp. z o.o. pn. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w PRS w Łazach przy ulicy Jesionowej 1”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BHH/20-006.

pobierz pobierz
313/2022 25.01.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu pn. „Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0017/19-006.

pobierz pobierz
314/2022 25.01.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Bieruń pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II”, o numerze

WND-RPSL.04.05.01-24-015B/19-004.

pobierz pobierz
315/2022 25.01.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Ogrodzieniec pn. „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-013E/18-006.

pobierz pobierz
316/2022 25.01.2022

w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2022 rok.

pobierz pobierz
317/2022 22.02.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Ciasna pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-01ED/17-009.

pobierz pobierz
318/2022 22.02.2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego IP ZIT RPO WSL z realizacji zadań ZIT za 2021 r.

pobierz pobierz
319/2022 22.03.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Siemianowice Śląskie pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 10) w Siemianowicach Śląskich”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0B64/20-004.

pobierz pobierz
320/2022 22.03.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Siemianowice Śląskie pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa nr 16 i Szkoła Podstawowa nr 5 w Siemianowicach Śląskich)”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0B6D/20-004.

pobierz pobierz
321/2022 22.03.2022

w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz
322/2022 22.03.2022

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej przyjęcia X wersji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z rejestrem zmian.

pobierz pobierz
323/2022 22.03.2022

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej sprawozdania finansowego Związku za 2021 rok.

pobierz pobierz
- 22.03.2022

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie procedur opracowywania i przyjmowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w celu skutecznej realizacji polityki mobilnościowej na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz
324/2022 26.04.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Kalety pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”, o numerze WND-RPSL.04.01.01-24-0048/19-007.

pobierz pobierz
325/2022 26.04.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Kalety pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”, o numerze WND-RPSL.04.01.01-24-031B/20-003.

pobierz pobierz
326/2022 26.04.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Piekary Śląskie pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Piekarach Śląskich”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-067A/18-008.

pobierz pobierz
327/2022 26.04.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Piekary Śląskie pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 12 w Piekarach Śląskich”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0662/18-007.

pobierz pobierz
328/2022 26.04.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. pn. „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z niezbędną infrastrukturą do jego obsługi i ładowania”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-01H0/20-006.

pobierz pobierz
329/2022 26.04.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Ciasna pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszów oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-01G2/20-004.

pobierz pobierz
330/2022 26.04.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. pn. „„Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 - kwatera III (D)”, o numerze WND-RPSL.05.02.01-24-00C0/19-009.

pobierz pobierz
331/2022 26.04.2022

w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do Porozumienia nr 12/RR/2015 z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 352/2022
332/2022 17.05.2022

w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2022 rok.

pobierz pobierz
333/2022 25.05.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Dąbrowa Górnicza pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0492/17-004.

pobierz pobierz
334/2022 25.05.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Dąbrowa Górnicza pn. „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap II”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-014F/19-004.

pobierz pobierz
335/2022 25.05.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Piekary Śląskie pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-009.

pobierz pobierz
336/2022 25.05.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Dąbrowa Górnicza pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-0038/18-007.

pobierz pobierz
337/2022 25.05.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Fundacji Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare pn. „Utworzenie Akademii Nauk Empirycznych AVATAR na terenie Zamku w dzielnicy Tarnowskich Gór - Tarnowicach Starych poprzez remont i renowację obiektu dziedzictwa narodowego jakim jest budynek Oranżerii celem przywrócenia świetności obiektu oraz nadanie funkcji społeczno-kulturalnych”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-00F3/18-006.

pobierz pobierz
338/2022 25.05.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Pszczyńskiego pn. „Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-0BF4/20-004.

pobierz pobierz
339/2022 25.05.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSCKR w Żarnowcu”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-02AB/20-003.

pobierz pobierz
340/2022 25.05.2022

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Związku do podpisywania wniosków o płatność, sprawozdań oraz innych dokumentów projektowych w ramach umowy o dotację numer LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY na realizację Projektu Zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego dofinansowanego z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pobierz pobierz
341/2022 14.06.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Bytom pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy
ul. Olejniczaka 22 - Urząd Stanu Cywilnego”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BB1/20-004.

pobierz pobierz
342/2022 14.06.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o. pn. „Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 oraz Poradni Lekarza Rodzinnego – Filia nr 2 w Mikołowie przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z modernizacją źródła ciepła, zabudową OZE oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne”, o numerze
WND-RPSL.04.03.01-24-0B9G/20-005.

pobierz pobierz
343/2022 14.06.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Województwa Śląskiego pn. „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”, o numerze WND-RPSL.05.04.01-24-0816/16-006.

pobierz pobierz
344/2022 14.06.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Pyskowice pn. „Stacja kultury - Adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-00D5/18-005.

pobierz pobierz
345/2022 14.06.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Tarnogórskiego pn. „Remont laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-02F4/19-006.

pobierz pobierz
346/2022 14.06.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Bobrowniki pn. „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki”, o numerze WND-RPSL.04.01.01-24-032H/20-003.

pobierz pobierz
347/2022 14.06.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Psary pn. „Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Górze Siewierskiej”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BGC/20-005.

pobierz pobierz
348/2022 14.06.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Gliwice pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”,
o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-0159/19-004.

pobierz pobierz
349/2022 19.07.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Pszczyńskiego pn. „Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0B7E/20-004.

pobierz pobierz
350/2022 19.07.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. pn. „Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego poprzez zakup autobusów hybrydowych dla PKM Katowice Sp. z o. o.”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-01H8/20-005.

pobierz pobierz
351/2022 19.07.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. pn. „Kompleksowa rozbudowa kanalizacji w gminie Pilchowice”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-0565/19-006.

pobierz pobierz
352/2022 19.07.2022

w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do Porozumienia nr 12/RR/2015 z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

pobierz pobierz
353/2022 19.07.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Lubliniec pn. „Program Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec”, o numerze WND-RPSL.04.01.01-24-0329/20-006.

pobierz pobierz
354/2022 19.07.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Bytom pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Olejniczaka 22 - Urząd Stanu Cywilnego”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BB1/20-004.

pobierz pobierz
355/2022 12.09.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Gliwice pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Miasta Gliwice”, o numerze WND-RPSL.04.01.01-24-0310/20-006.

pobierz pobierz
356/2022 12.09.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny pn. „Wzrost efektywności energetycznej budynków Szpitala Psychiatrycznego w Toszku”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BG4/20-004.

pobierz pobierz
357/2022 12.09.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Pyskowice pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0B7D/20-003.

pobierz pobierz
358/2022 12.09.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Pyskowice pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0B7H/20-003.

pobierz pobierz
359/2022 12.09.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Pyskowice pn. „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-06A6/18-004.

pobierz pobierz
360/2022 12.09.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Będzin pn. „Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Będzina”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-01HF/20-005.

pobierz pobierz
361/2022 12.09.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Siewierz pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. "Piwoni"”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06ED/17-008.

pobierz pobierz
362/2022 12.09.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Będzińskiego pn. „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-020C/19-004.

pobierz pobierz
363/2022 12.09.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Będzińskiego pn. „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSOiT w Czeladzi”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-020B/19-005.

pobierz pobierz
364/2022 12.09.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Świętochłowice pn. „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-02E6/19-010.

pobierz pobierz
365/2022 20.09.2022

w sprawie udzielenia zgody na zawarcie przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Porozumienia dotyczącego zasad współpracy w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

pobierz pobierz pobierz
366/2022 20.09.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Ogrodzieniec pn. „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-013E/18-008.

pobierz pobierz
- 06.10.2022

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w sprawie zmian w Kontrakcie Programowym dla Województwa Śląskiego oraz projekcie programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027

pobierz pobierz
367/2022 18.10.2022

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Związku.

pobierz pobierz
368/2022 18.10.2022

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej uzupełnienia składu Zarządu Związku.

pobierz pobierz
369/2022 18.10.2022

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej określenia wysokości składki członkowskiej na 2023 rok.

pobierz pobierz
370/2022 18.10.2022

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej uchwalenia planu finansowego Związku na 2023 rok.

pobierz pobierz
371/2022 18.10.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Ciasna pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej - ZIT”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BH4/20-004.

pobierz pobierz
372/2022 18.10.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Orzesze pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06F2/17-011.

pobierz pobierz
373/2022 31.10.2022

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz
374/2022 31.10.2022

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej powołania Rady Konsultacyjnej ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

pobierz pobierz
375/2022 31.10.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Fundacji Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare pn. „Utworzenie Akademii Nauk Empirycznych AVATAR na terenie Zamku w dzielnicy Tarnowskich Gór - Tarnowicach Starych poprzez remont i renowację obiektu dziedzictwa narodowego jakim jest budynek Oranżerii celem przywrócenia świetności obiektu oraz nadanie funkcji społeczno-kulturalnych.”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-00F3/18-007.

pobierz pobierz
376/2022 21.11.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Katowice pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0B78/20-008.

pobierz pobierz
377/2022 21.11.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Chorób Płuc Sp. z o.o.”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BGB/20-005.

pobierz pobierz
378/2022 21.11.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Mysłowice pn. „Budowa parkingu „Bike&Ride” wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-0404/18-004.

pobierz pobierz
379/2022 25.11.2022

w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Konsultacyjnej ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

pobierz pobierz
380/2022 25.11.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Fundacji Enmovigo pn. „Termomodernizacja budynku Muzeum Motoryzacji w Tarnowskich Górach”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BGF/20-009.

pobierz pobierz
381/2022 20.12.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Bytom pn. „Termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy Placu Klasztornym w Bytomiu”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-06G1/20-007.

pobierz pobierz
382/2022 20.12.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Bytom pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Rada Miejska”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0BB3/20-009.

pobierz pobierz
383/2022 20.12.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Megrez Sp. z o.o. pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach z wykorzystaniem instalacji OZE”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0052/19-008.

pobierz pobierz
384/2022 20.12.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Kochanowice pn. „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice”, o numerze WND-RPSL.05.02.01-24-0BDG/20-008.

pobierz pobierz
385/2022 20.12.2022

w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2022 rok.

pobierz pobierz
386/2022 20.12.2022

w sprawie zmiany uchwały nr 48/2019 w sprawie zasad udzielania zamówień przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

pobierz pobierz
387/2022 20.12.2022

w sprawie zmiany uchwały nr 365/2022 w sprawie udzielenia zgody na zawarcie przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Porozumienia dotyczącego zasad współpracy w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

pobierz pobierz
388/2022 20.12.2022

w sprawie zarekomendowania członka oraz zastępcy członka do reprezentowania Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Komitecie Monitorującym FE SL 2021-2027.

pobierz pobierz
Dofinansowane przez UE