Zakup, dostawa wody oraz dzierżawa dystrybutorów

 

Szanowni Państwo,

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na „Zakup i dostawę wody mineralnej w butlach o poj.18,9 l oraz dzierżawę dystrybutorów grzewczo-chłodzących dla pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” (kod CPV: 15981000-8 Wody mineralne).

 

 

Termin składania ofert: 13.07.2018 r.

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.