Zarząd Związku

Zarząd Związku jest organem wykonawczym, który kieruje działalnością Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

 

Zarząd składa się z 15 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków Związku. W skład Zarządu wchodzi po 3 przedstawicieli każdego z podregionów (bytomski, gliwicki, sosnowiecki, tyski, katowicki) Subregionu Centralnego oraz co najmniej 1 przedstawiciel powiatów ziemskich.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.