rok 2014

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
1/2014 14.03.2014

zarządzenie w sprawie regulaminu naboru pracowników Biura Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 4/2014
2/2014 24.03.2014

zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Biurze Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 67/2018
3/2014 25.04.2014

zarządzenie w sprawie wprowadzenia dnia wolnego za 3 maja 2014 roku.

pobierz pobierz
4/2014 03.06.2014

zarządzenie w sprawie regulaminu naboru pracowników Biura Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz
5/2014 23.06.2014

zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ewidencji środków trwałych Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz
6/2014 17.10.2014

zarządzenie w sprawie wprowadzenia dnia wolnego za 1 listopada 2014 r.

pobierz pobierz
7/2014 23.12.2014

zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków trwałych Związku.

pobierz pobierz