• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Zgłaszanie nadużyć

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego

 

Informujemy wnioskodawców i Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 oraz inne podmioty, że w przypadku posiadania informacji o podejrzeniu nadużycia finansowego, istnieje możliwość przekazania tej informacji w następujący sposób:

 • Zgłoszenie anonimowe:

(dla osób, które posiadają informacje o przestępstwie lub mają wiedzę mogącą przyczynić się do wykrycia czynu zabronionego lub jego sprawców, a chcące pozostać anonimowe)
Mailowy adres kontaktowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: naduzycia@slaskie.pl

 • Zgłoszenie pisemne (nieanonimowe) – może zostać wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczna, faksem lub dostarczone osobiście
 • Zawiadomienie pisemne powinno spełniać wymogi formalne określone w art. 119 Kodeksu postępowania karnego, tj. zawierać oznaczenie:
  • organu do którego jest skierowane zawiadomienie,
  • osoby wnoszącej pismo: imię, nazwisko oraz adres;
  • opis sprawy, której dotyczy zawiadomienie;
  • ewentualne załączniki (np. dokumenty potwierdzające zaistnienie przestępstwa – faktury, umowy itp.)
  • datę i podpis osoby składającej zawiadomienie.
 • Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

 

Z OLAF można skontaktować się w następujący sposób:

 

anonimowe zgłoszenie
zabezpieczone przesłanie dokumentów/dowodów
dostępne w języku angielskim, francuskim, niemieckim i duńskim

 

 • Zgłoszenie przez formularz kontaktowy (na stronie WWW) – zgłoszenie imienne, może być w języku polskim

 

 • Zgłoszenie na adres korespondencyjny:

European Commission,
European Anti-Fraud Office (OLAF),
Investigations & Operations,
B-1049 Brussels, Belgium

 • Zgłoszenie na bezpłatną infolinię 00 800 67891011 (w dni robocze w godz. 9-18, także w języku polskim)

Równocześnie informujemy, że każdy obywatel Unii Europejskiej może poinformować OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji mających wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej.

 

Szczegóły tutaj

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE