• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Ochrona danych osobowych

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych 

 

Polityka ochrony danych osobowych służy poinformowaniu klientów i wszystkie strony zainteresowanych o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, o czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR), w szczególności stanowi realizację obowiązku określonego w art. 13-14.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, adres email: biuro@subregioncentralny.pl, strona internetowa: http://www.subregioncentralny.pl/ (kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@subregioncentralny.pl)

 

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, przetwarzamy (lub możemy przetwarzać dane osobowe) w następujących procesach:

 • Dane osobowe pracowników
  • Dane przetwarzane w celu wypełnienia przepisów prawa, wynikających m.in. z kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 • Dane osobowe kandydatów do pracy
  • Dane przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie zgody wyrażonej przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • Dane osobowe koordynatorów, osób współpracujących z Biurem
  • Dane przetwarzane w celu prowadzenia działalności Biura, związanej z koordynacją działań w ramach 81 JST, zatem do działań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO)
 • Dane osobowe uczestników szkoleń
  • Dane przetwarzane w celu prowadzenia działalności szkoleniowej Związku, na podstawie zgody wyrażonej przez uczestników przy zgłaszaniu na szkolenie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z procedurą zamówień publicznych
  • Dane przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego, na podstawie zgody osób/pracowników, uczestniczących w trakcie poszczególnych etapów zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej opisanych celów (w tym współorganizatorom poszczególnych wydarzeń) oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Na każdym etapie przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej