Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, adres email: biuro@subregioncentralny.pl, strona internetowa: http://www.subregioncentralny.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@subregioncentralny.pl

 

Polityka ochrony danych osobowych służy poinformowaniu klientów i wszystkie strony zainteresowanych o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, o czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach. Informacje szczegółowe znajdują się w zakładkach:

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności - fanpage Facebook

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej