• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Formy wsparcia

Celem głównym projektu jest nabycie/uzupełnienie/podniesienie kompetencji/kwalifikacji/umiejętności będących pracownikami gminnych i powiatowych jednostek samorządu terytorialnego subregionu centralnego województwa śląskiego oraz ich jednostek organizacyjnych oraz pracowników Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

 

W ramach projektu realizowane będą:

 • studia podyplomowe: Zarządzanie (HR), Finanse i rachunkowość, Kadry i płace, Zamówienia publiczne, Bezpieczeństwo informacji, Zarządzanie środowiskiem i gospodarka nieruchomościami,
 • studia Master of Business Administration (MBA),
 • szkolenia akredytowane: Agile Project Management Foundation, Desing Thinking oraz PRINCE2 Foundation,
 • kursy: kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia, kurs excel (podstawowy i zaawansowany), kursy językowe (angielski, niemiecki, ukraiński oraz hiszpański i włoski) oraz kurs języka migowego
 • szkolenia z zakresu: rozwoju osobistego, E-usług publicznych i cyfryzacji w administracji publicznej, zasad równego traktowania i niedyskryminacji, KPA i instrukcji kancelaryjnej, rachunkowości, podatków i księgowości, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, budownictwa i nieruchomości, kadr i płac, ochrona środowiska i gospodarka odpadami, cyberbezpieczeństwa, transportu, komunikacji i dróg oraz kultury, turystyki, promocji.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej