Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Program regionalny dla województwa śląskiego na lata 2021-2027, zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2022)9041 z 5 grudnia 2022 r. i przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2267/382/VI/2022 z 15 grudnia 2022 r.

 

Dokument wskazuje wyzwania stojące przed regionem w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 oraz precyzuje jego:

  • główne założenia,
  • priorytety,
  • cele szczegółowe,
  • wskaźniki,
  • rodzaje interwencji.

 

Więcej informacji dostępnych jest w Serwisie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej