• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Rada Konsultacyjna ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

Rada Konsultacyjna powstała dla zapewnienia szerokiej partycypacji w procesie przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-20027, z perspektywą do 2030 r.

 

Zadaniem Rady, zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, jest opiniowanie decyzji związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii.

 

Do zadań Rady należeć m.in.:

 • opiniowanie projektu Strategii, w tym udział w konsultacjach społecznych;

 • opiniowanie zmian Strategii;

 • udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii.

 

Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki lub zwrot poniesionych kosztów.

 

Szczegółowe informację dot. Rady dostępne są w regulaminie Rady Konsultacyjnej ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 461 22 50 lub 32 461 22 56 oraz pod adresem e-mail biuro@subregioncentralny.pl lub anna.kalinowska@subregioncentralny.pl.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej