Rada Konsultacyjna ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

Rada Konsultacyjna powstała dla zapewnienia szerokiej partycypacji w procesie przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-20027, z perspektywą do 2030 r.

 

Zadaniem Rady, zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, jest opiniowanie decyzji związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii.

 

Do zadań Rady należeć m.in.:

  • opiniowanie projektu Strategii, w tym udział w konsultacjach społecznych;

  • opiniowanie zmian Strategii;

  • udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii.

 

Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki lub zwrot poniesionych kosztów.

 

Szczegółowe informację dot. Rady dostępne są w regulaminie Rady Konsultacyjnej ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 461 22 50 lub 32 461 22 58 oraz pod adresem e-mail biuro@subregioncentralny.pl lub justyna.birna@subregioncentralny.pl.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej