• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego uzyskał dofinansowanie w ramach naboru projektu „Szkolenie kadr jednostek samorządowych na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - etap 1”.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Źródło dofinansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny + (EFS+).

Priorytet FESL.05.00-Fundusze Europejskie dla rynku pracy.

Działanie FESL.05.14-Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej.

 

Całkowita wartość projektu: 7 270 961,50 PLN

Kwota dofinansowania: 6 180 317,27 PLN

 

Okres realizacji: 2024-01-01 - 2025-12-31

 

Celem projektu jest nabycie/uzupełnienie/podniesienie kompetencji/kwalifikacji/umiejętności, w szczególności zielonych i cyfrowych, w celu poprawy jakości usług pracowników gminnych i powiatowych jednostek samorządu terytorialnego subregionu centralnego województwa śląskiego oraz ich jednostek organizacyjnych, jak również pracowników Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 

W ramach projektu realizowane będą kursy, szkolenia i studia podyplomowe a także działania promocyjno-informacyjne, rekrutacja, monitoring i ewaluacja działań projektowych.

 

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie - 3238 (2428K/810M)
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 2590 (1942K/648M)
 • Liczba osób, które uzyskały zielone kwalifikacje po opuszczeniu programu - 439 (329K/110M)
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 129 (97K/32M)

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Informacja o formach wsparcia: Formy wsparcia - Subregion Centralny

Dokumenty do pobrania: Dokumenty do pobrania - Subregion Centralny

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej