ZIT 2021 - 2027

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to około 76 miliardów euro.

Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. 

 

Instrument ZIT, posiada wydzielone dwa źródła finansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego:

 

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR):

 • Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej;
 • Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych;
 • Ochrona przyrody i bioróżnorodność;
 • Zakup taboru autobusowego/trolejbusowego;
 • Zrównoważona multimodalna mobilność miejska;
 • Regionalne Trasy Rowerowe;
 • Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym;
   

2. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST):

 • Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii;
 • Niwelowanie skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej na środowisko, poprawa wskaźników różnorodności biologicznej w terenach wykorzystywanych w celach środowiskowych;
 • Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń;
 • Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu;
 • Infrastruktura kształcenia branżowego.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej