Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 przyjęty Uchwałą nr 475/408/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2023 r.


Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, został wygenerowany z modułu eSZOP, który służy przygotowaniu Szczegółowych Opisów Priorytetów programów krajowych i regionalnych realizowanych na podstawie rozporządzeń funduszowych w ustandaryzowanej i elektronicznej formie. Forma dokumentu wynika z Wytycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027.

 

SZOP określa instrumenty, typy projektów, które mogą zostać dofinansowane ze środków FEŚL. Wskazuje, jakie podmioty mogą ubiegać się o wsparcie. Informuje również o poziomie dofinansowania, warunkach uzyskania wsparcia, a także wymaganych wskaźnikach. Ponadto SZOP zawiera informacje o Instytucjach Pośredniczących, czyli o instytucjach, które będą organizowały nabory w poszczególnych działaniach FEŚL. 

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej