Dokumenty strategiczne

Fundusze Europejskie dla Śląskiego

 

Największą pulą środków, bo blisko 5,14 mld euro (co stanowi ok. 15% całej alokacji przyznanej na programy regionalne), dysponuje program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Na tę sumę składają się środki z trzech funduszy:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
  • Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+),
  • Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

 

Z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego finansowane są różnorodne projekty. O dofinansowanie mogą się ubiegać różne grupy w zależności od rodzaju wsparcia. Katalog uprawnionych wnioskodawców znajdziesz w programie FE SL oraz w Szczegółowym Opisie Priorytetów (SZOP).

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej