IP ZIT

 

ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę finansową 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.

 

Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce ma na celu:

 

  • promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych,
  • zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie,
  • zwiększanie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.


Na podstawie przeprowadzonych diagnoz i zidentyfikowanych problemów zakłada się, iż w perspektywie roku 2020 instrument ZIT w Subregionie Centralnym Wojeództwa Śląskiego zorientowany zostanie na zaspokojenie występujących deficytów, czyli wprowadzenie na tym obszarze intensywnych procesów redevelopmentu i reurbanizacji. 

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej