O nas

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jest  samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatów, powołanym dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji.

 

Do zadań Związku należy między innymi:

  • pełnienie funkcji Związku ZIT w odniesieniu do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
  • realizacja zadań dotyczących wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy krajowych i europejskich, w tym pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w tym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
  • realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji Związku ZIT dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL

 

Związek Subregionu Centralnego liczy 81 członków - jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego.

 

W obrębie SC znajduje się 14 miast na prawach powiatu (tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) oraz 8 powiatów ziemskich (będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański) i zlokalizowane na ich terenie gminy. Terytorium SC jest statystycznie podzielone na 5 jednostek NTS3, tj.: podregion bytomski, podregion gliwicki, podregion katowicki, podregion sosnowiecki, podregion tyski.

 

Powierzchnia SC stanowi ok. 45% powierzchni całego województwa. W 2012 roku obszar SC zamieszkiwało 2.784.951 mieszkańców, co stanowiło ok. 60,3% ogółu mieszkańców województwa śląskiego.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej