Opracowanie Diagnozy przestrzennej II

Szanowni Państwo,

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w postępowaniu pn.:

 

„Opracowanie dokumentu diagnostycznego pn. Diagnoza sytuacji w zakresie planowania przestrzennego dla obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wraz z wypracowaniem wniosków”

 

kod CPV:

71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

 

 

Nowy termin składania ofert: 21.10.2021 r., do godziny 11:00

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.