Najem sal na spotkania

Szanowni Państwo,

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę najmu sal na Zebranie Zarządu Związku oraz Walne Zebranie Członków (kod CPV: 70220000-9, Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Termin składania ofert: 27.07.2020 r., do godziny 14:00.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.