rok 2022

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
8/2022 10.05.2022

w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2021 rok.

pobierz pobierz
9/2022 10.05.2022

w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2021 rok.

pobierz pobierz