• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2022

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
36/2022 25.04.2022

w sprawie przyjęcia X wersji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z rejestrem zmian.

pobierz pobierz
37/2022 14.06.2022

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

pobierz pobierz
38/2022 14.06.2022

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2021 rok.

pobierz pobierz
39/2022 14.06.2022

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2021 roku.

pobierz pobierz
40/2022 21.11.2022

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

pobierz pobierz
41/2022 21.11.2022

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Związku.

pobierz pobierz
42/2022 21.11.2022

w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Związku.

pobierz pobierz
43/2022 21.11.2022

w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz
44/2022 21.11.2022

w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

pobierz pobierz
45/2022 21.11.2022

w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2023 rok.

pobierz pobierz
46/2022 21.11.2022

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2023 rok.

pobierz pobierz
Dofinansowane przez UE