• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2019

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
75/2019 22.03.2019

w sprawie: celów i zadań Biura Związku na 2019 rok

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 80/2020
76/2019 16.04.2019

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przeprowadzenie analizy potrzeb, pozyskanie partnera zagranicznego, opracowanie koncepcji projektu oraz wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu LIFE"

pobierz pobierz
77/2019 24.06.2019

w sprawie: podziału obowiązków pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w zakresie administrowania stroną internetową Związku

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem 95/2021
78/2019 24.06.2019

w sprawie: zmiany zarządzenia organizacyjnego nr 65/2018 w sprawie zasad przyznawania nagród specjalnych pracownikom Biura za prowadzenie szkoleń/warsztatów oraz za pracę w Komisjach Oceny Projektów

pobierz pobierz
79/2019 17.12.2019

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Związku

pobierz pobierz
Dofinansowane przez UE