rok 2016

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
17/2016 11.03.2016

w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 25/2016
18/2016 10.05.2016

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej 

pobierz pobierz
19/2016 10.05.2016

w sprawie przyjęcia VIII wersji Strategii ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 24/2016
20/2016 10.05.2016

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2015 rok

pobierz pobierz
21/2016 24.11.2016

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

pobierz pobierz
22/2016 24.11.2016

w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2017 rok.

pobierz pobierz
23/2016 24.11.2016

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2017 rok.

pobierz pobierz
24/2016 24.11.2016

w sprawie przyjęcia IX wersji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z rejestrem zmian. 

pobierz pobierz
25/2016 25.04.2022

w sprawie przyjęcia II wersji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz zaktualizowano uchwałą 37/2018
26/2016 24.11.2016

w sprawie przyjęcia „Rekomendacji dotyczących standardów budowy oraz oznakowania parkingów park and ride (P+R) na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

pobierz pobierz