rok 2013

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
1/2013 13.12.2013

w sprawie zmiany statutu

pobierz pobierz
2/2013 13.12.2013

w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej

pobierz pobierz pobierz
3/2013 13.12.2013

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku na 2014 rok

pobierz pobierz
1/2013 03.10.2013

o założeniu stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz
2/2013 03.10.2013

o przyjęciu statutu stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz
3/2013 03.10.2013

o wyborze komitetu założycielskiego

pobierz pobierz
4/2013 03.10.2013

o wyborze zarządu stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz
5/2013 03.10.2013

 

o wyborze komisji rewizyjnej stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz