Wykonanie koreferatu ST

Szanowni Państwo,

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą Wykonanie koreferatu dla realizowanego na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zadania pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”          

(kod CPV 79313000-1 Realizacja usług kontrolnych)   

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.