Catering 2018 r. Zarząd

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

 

"Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji
zebrań Zarządu Związku w 2018 r."

 

Termin składania ofert: 08.12.2017 r.

 

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.