Warsztaty z zakresu Agile Foundation

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie w 2019 roku akredytowanych warsztatów z zakresu Agile Foundation wraz z przeprowadzeniem egzaminów certyfikujących     (kod CPV: 80532000-2 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania)

 

 

 

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.