• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2018

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
34/2018 04.06.2018

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

pobierz pobierz
35/2018 04.06.2018

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2017 rok.

pobierz pobierz
36/2018 04.06.2018

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2017 roku.

pobierz pobierz
37/2018 19.10.2018

 

w sprawie aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego <obiegowa>

pobierz pobierz zaktualizowano uchwałą 7/2018
1/2018 19.12.2018

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

pobierz pobierz
2/2018 19.12.2018

w sprawie zmiany statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz
3/2018 19.12.2018

w sprawie wyboru członków Zarządu Związku

pobierz pobierz
4/2018 19.12.2018

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Związku

pobierz pobierz
5/2018 19.12.2018

w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2019 rok

pobierz pobierz
6/2018 19.12.2018

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2019 rok

pobierz pobierz
7/2018 19.12.2018

w sprawie aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz zaktualizowano uchwałą 15/2019
Dofinansowane przez UE