• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2023

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
47/2023 18.04.2023

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

pobierz pobierz
48/2023 18.04.2023

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2022 rok.

pobierz pobierz
49/2023 18.04.2023

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2022 roku.

pobierz pobierz
50/2023 18.04.2023

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

pobierz pobierz
51/2023 18.04.2023

w sprawie zaopiniowania listy projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach instrumentu ZIT realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.

pobierz pobierz
52/2023 07.11.2023

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

pobierz pobierz
53/2023 07.11.2023

w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2024 rok.

pobierz pobierz
54/2023 07.11.2023

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2024 rok.

pobierz pobierz
55/2023 07.11.2023

w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz
Dofinansowane przez UE