• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2016

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
27/2016 21.01.2016

w sprawie celów i zadań Biura Związku na 2016 r.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem 51/2017
28/2016 21.01.2016

w sprawie wprowadzenia Metodologii procesu monitorowania i sprawozdawczości dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego działającego jako IP ZIT RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 64/2018
29/2016 27.01.2016

w sprawie wdrożenia Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego w Gliwicach - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 30/2016
30/2016 05.02.2016

w sprawie wdrożenia Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego w Gliwicach - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 49/2017
31/2016 05.02.2016

w sprawie sporządzenia wykazu stanowisk wrażliwych dla Biura Zwiazku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jako pełniącego funkcję IP ZIT RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 38/2016
32/2016 17.02.2016

w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 

dokument nie może być publikowany z uwagi na odrębne przepisy
33/2016 29.02.2016

w sprawie wprowadzenia zasad identyfikacji, monitorowania i kontroli stanowisk wrażliwych w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego działającego jako IP ZIT RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz pobierz
34/2016 29.02.2016

w sprawie instrukcji archiwalnej oraz zasad funkcjonowania archiwum w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz pobierz
35/2016 18.03.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie studium transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego".

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 46/2016
36/2016 23.06.2016

w sprawie zasad przyznawania nagród specjalnych pracownikom Biura za prowadzenie szkoleń/warsztatów oraz za pracę w Komisjach Oceny Projektów.

pobierz pobierz pobierz
37/2016 24.06.2016

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu organizacyjnym Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego nr 27/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. odnośnie celów i zadań Biura Związku na 2016 r.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem 51/2017
38/2016 14.07.2016

w sprawie sporządzenia wykazu stanowisk wrażlliwych dla Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jako pełniącego funkcję IP ZIT RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem 57/2017
39/2016 14.07.2016

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu organizacyjnym Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego nr 33/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad identyfikacji, monitorowania i kontroli stanowisk wrażliwych w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego działającego jako IP ZIT RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
40/2016 14.07.2016

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu organizacyjnym Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego nr 34/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. odnośnie instrukcji archiwalnej oraz zasad funkcjonowania archiwum w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz
41/2016 15.07.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu organizacyjnym nr 16/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

pobierz pobierz
42/2016 04.08.2016

w sprawie uchylenia zarządzenia organizacyjnego nr 10/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji w Biurze Związku.

pobierz pobierz
43/2016 04.08.2016

w sprawie zmiany zarządzenia organizacyjnego nr 22/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zasad podnoszenia kompetencji pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz udzielania  pomocy pracownikom Biura Związku podnoszącym kwalifikacje w ramach szkoleń, studiów podyplomowych oraz kursów językowych.

pobierz pobierz
44/2016 04.08.2016

w sprawie podziału obowiązków pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w zakresie administrowania stroną internetową Związku.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 69/2018
45/2016 04.08.2016

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu organizacyjnym Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego nr 14/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie systemu oceniania pracowników Biura Związku.

pobierz pobierz
46/2016 06.10.2016

w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie studium transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego"

pobierz pobierz
47/2016 20.12.2016

w sprawie zmiany Zarządzenia organizacyjnego nr 9/2015 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem

pobierz pobierz
48/2016 22.12.2016

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Związku

pobierz pobierz
Dofinansowane przez UE