• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2021

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
26/2021 15.06.2021

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

pobierz pobierz
27/2021 15.06.2021

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2020 rok

pobierz pobierz
28/2021 15.06.2021

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2020 roku

pobierz pobierz
29/2021 15.06.2021

w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz
30/2021 15.06.2021

w sprawie odwołania – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Związku

pobierz pobierz
31/2021 15.06.2021

w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Związku

pobierz pobierz
32/2021 30.11.2021

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

pobierz pobierz
33/2021 30.11.2021

w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2022 rok 

pobierz pobierz
34/2021 30.11.2021

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2022 rok

pobierz pobierz
35/2021 30.11.2021

w sprawie podziału środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na regiony najbardziej wymagające wsparcia, wskazane przez Komisję Europejską

pobierz pobierz
Dofinansowane przez UE