Biegły rewident

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badań sprawozdań finansowych Związku (kod CPV 79212100-4).

Termin składania ofert: 26.05.2015 r.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.