rok 2018

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
6/2018 19.04.2018

w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2017 rok.

pobierz pobierz
7/2018 19.04.2018

w sprawie: wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2017 rok.

pobierz pobierz