Catering 2017 r. podr. kat., sosn., tyski

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na świadczenie usług cateringowych
na potrzeby organizacji spotkań informacyjnych/warsztatowych/seminaryjnych
w podregionie katowickim, sosnowieckim, tyskim w 2017 r.

 

Termin składania ofert: 28.11.2016 r.
 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.