rok 2023

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
10/2023 29.03.2023

w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2022 rok.

pobierz pobierz
11/2023 29.03.2023

w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2022 rok.

pobierz pobierz