Najem i usługa gastronomiczna


Szanowni Państwo,

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postępowaniu na „Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni  szkoleniowej

na potrzeby organizacji spotkań warsztatowych/konferencji w Katowicach w 2019 r.” (kod CPV 55120000-7 usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji, kod CPV 55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.