Biegły rewident

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postępowaniu
w sprawie wyboru biegłego rewidenta
do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Związku

 

Termin składania ofert: 22.05.2017 r.

 

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.