Konsultacje społeczne

Poniżej publikujemy informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

 

1. Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

 

2. Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.