• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2015

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
1/2015 08.01.2015

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku

pobierz pobierz -
2/2015 17.02.2015

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku

pobierz pobierz -
3/2015 17.02.2015

w sprawie priorytetyzacji przedsięwzięć w ramach projektu POIiŚ_TRA - komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego.

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 85/2016
4/2015 13.03.2015

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i Zarządem Województwa Śląskiego na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

uchwała nie podjęta -
5/2015 13.03.2015

w sprawie przyjęcia podziału funkcji i procedur Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz pobierz
6/2015 13.03.2015

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku.

pobierz pobierz -
7/2015 13.03.2015

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku.

pobierz pobierz -
8/2015 13.03.2015

w sprawie przyjęcia kryteriów strategicznej oceny projektów w ramach wiązek zdefiniowanych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego na lata 2014-2020

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 184/2017
9/2015 17.03.2015

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i Zarządem Województwa Śląskiego na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

pobierz pobierz -
10/2015 17.03.2015

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku.

pobierz pobierz -
11/2015 14.05.2015

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku.

pobierz -
12/2015 03.06.2015

w sprawie przyjęcia zmian w uchwale nr 6/2014 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu pracy Biura Związku Subregionu Centralnego.

pobierz pobierz -
13/2015 03.06.2015

w sprawie wskazania osoby pełniącej zastępstwo za Dyrektora Biura Związku podczas jego nieobecności.

pobierz pobierz -
14/2015 30.06.2015

w sprawie rozwiązania grupy roboczej ds. opracowania propozycji zasad wyboru projektów planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego na lata 2014-2020, powołanej uchwałą Zarządu Związku nr 13/2014.

pobierz pobierz -
15/2015 30.06.2015

w sprawie udzielenia rekomendacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020.

uchwała nie podjęta -
16/2015 30.06.2015

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia do dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

uchwała nie podjęta -
17/2015 30.06.2015

w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
18/2015 20.07.2015

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24.008/15 ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz pobierz
19/2015 21.08.2015

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz -
20/2015 21.08.2015

w sprawie zmiany uchwały nr 18/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24.008/15 ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020

pobierz pobierz -
21/2015 21.08.2015

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15, ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz pobierz
22/2015 29.09.2015

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz -
23/2015 29.09.2015

w sprawie zmiany uchwały nr 21/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15, ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz -
24/2015 29.09.2015

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield, planowanym do ogłoszenia przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz pobierz
25/2015 29.09.2015

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, planowanym do ogłoszenia przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015r.

pobierz pobierz pobierz
26/2015 29.09.2015

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego, planowanym do ogłoszenia przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz pobierz
27/2015 29.09.2015

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu efektywnego oświetlenia, planowanym do ogłoszenia przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015r.

pobierz pobierz pobierz
28/2015 29.09.2015

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.04.01-IZ.01-24-021/15 (ochrona różnorodności biologicznej), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020

pobierz pobierz -
29/2015 29.09.2015

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Związku do podpisywania umów, aneksów, wniosków o płatność oraz sprawozdań dotyczących dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

pobierz pobierz -
30/2015 29.09.2015

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 18/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24.008/15 ogłoszonym przezIZ RPO WSL 2014-2020

pobierz pobierz -
31/2015 27.10.2015

w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do Porozumienia zawartego pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego a Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

uchwała nie podjęta -
32/2015 27.10.2015

w sprawie zmiany uchwały nr 24/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
33/2015 27.10.2015

w sprawie zmiany uchwały nr 25/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 29 września 2015 r., w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
34/2015 27.10.2015

w sprawie zmiany uchwały nr 27/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1, typ 4), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
35/2015 27.10.2015

w sprawie zmiany uchwały nr 21/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15 (poddziałanie 10.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
36/2015 27.10.2015

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz -
37/2015 27.10.2015

w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku.

pobierz pobierz -
38/2015 30.11.2015

w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do Porozumienia zawartego pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego a Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

pobierz pobierz -
39/2015 30.11.2015

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz -
40/2015 30.11.2015

w sprawie zmiany uchwały nr 24/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz -
41/2015 30.11.2015

w sprawie zmiany uchwały nr 21/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15 (poddziałanie 10.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz -
42/2015 30.11.2015

w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.

pobierz pobierz pobierz
43/2015 30.11.2015

w sprawie zmiany uchwały nr 18/2014 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiegoz dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Biura Związku.

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy -
44/2015 30.11.2015

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy -
Dofinansowane przez UE