• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2020

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
150/2020 28.01.2020

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19,  dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
151/2020 28.01.2020

w sprawie zmiany uchwały nr 140/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 – typ 4).

pobierz pobierz
152/2020 28.01.2020

w sprawie zmiany uchwały nr 116/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-329/19, dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1).

pobierz pobierz
153/2020 28.01.2020

w sprawie zmiany uchwały nr 127/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19, dotyczącym programów aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (poddziałanie 9.1.5).

pobierz pobierz
154/2020 28.01.2020

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19, dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych (poddziałanie 9.2.5).

pobierz pobierz pobierz
155/2020 28.01.2020

w sprawie zmiany uchwały nr 122/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19, dotyczącym wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.3).

pobierz pobierz
156/2020 28.01.2020

w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – w związku z podziałem środków UE z tzw. rezerwy wykonania w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pobierz pobierz
157/2020 28.01.2020

w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany adresu siedziby Związku.

pobierz pobierz
158/2020 28.01.2020

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Związku do składania wniosków o dofinansowanie, podpisywania umów, aneksów, wniosków o płatność, sprawozdań dotyczących dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

pobierz pobierz
159/2020 28.01.2020

w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19, dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
160/2020 28.01.2020

w sprawie zmiany uchwały nr 117/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-332/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).

pobierz pobierz
161/2020 28.01.2020

w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Biura Związku.

pobierz pobierz
162/2020 28.01.2020

w sprawie zmiany adresu siedziby Związku.

pobierz pobierz
163/2020 18.02.2020

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-332/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 1).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
164/2020 18.02.2020

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 2).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
165/2020 18.02.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Mierzęcice pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”, o numerze WND-RPSL.05.02.01-24-080A/17-006.

pobierz pobierz
166/2020 18.02.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Tarnowskie Góry pn. „Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-00C7/18-004.

pobierz pobierz
167/2020 18.02.2020

w sprawie zmiany uchwały nr 154/2020 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19, dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych (poddziałanie 9.2.5).

pobierz pobierz
168/2020 18.02.2020

w sprawie zmiany uchwały nr 122/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19, dotyczącym wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.3).

pobierz pobierz
169/2020 18.02.2020

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1).

pobierz pobierz
170/2020 04.03.2020

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-313/19, dotyczącym tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
171/2020 04.03.2020

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-319/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 3).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
172/2020 04.03.2020

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-319/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 3) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
173/2020 04.03.2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego IP ZIT RPO WSL z realizacji zadań ZIT za 2019 r.

pobierz pobierz
174/2020 20.03.2020

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-328/19, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 - GEPARD II)

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
175/2020 20.03.2020

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 – typ 4)

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
176/2020 20.03.2020

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-329/19, dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1)

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
177/2020 20.03.2020

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-374/20, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1)

pobierz pobierz pobierz
178/2020 20.03.2020

w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku

pobierz pobierz
179/2020 28.04.2020

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 – typ 1-3).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
180/2020 28.04.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Chorzów pn. „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-025B/17-004.

pobierz pobierz
181/2020 28.04.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Knurów pn. „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Etap II - budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-083C/17-003.

pobierz pobierz
182/2020 28.04.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Katowice pn. „Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-0839/17-004.

pobierz pobierz
183/2020 28.04.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Miedźna pn. „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-01H3/18-005.

pobierz pobierz
184/2020 28.04.2020

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19, dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

pobierz pobierz pobierz
185/2020 28.04.2020

w sprawie uzgodnienia listy projektów rezerwowych Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19, dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

pobierz pobierz pobierz
186/2020 25.05.2020

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 2).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
187/2020 25.05.2020

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 2) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
188/2020 25.05.2020

w sprawie aktualizacji listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16, dotyczącym działań z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).

pobierz pobierz
189/2020 25.05.2020

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
190/2020 25.05.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Tworóg pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo tłoczną i rurociągiem tłocznym”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06F8/17-008.

pobierz pobierz
191/2020 25.05.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Czeladź pn. „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 w Czeladzi z zagospodarowaniem terenu”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-0306/17-008.

pobierz pobierz
192/2020 25.05.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-0525/17-008.

pobierz pobierz
193/2020 25.05.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Świerklaniec pn. „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec”, o numerze WND-RPSL.12.01.01-24-07F4/16-004.

pobierz pobierz
194/2020 25.05.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Ożarowice pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice”, o numerze WND-RPSL.12.01.01-24-00CF/18-002.

pobierz pobierz
195/2020 25.05.2020

w sprawie zmiany uchwały nr 184/2020 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19, dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

pobierz pobierz
196/2020 25.05.2020

w sprawie zmiany uchwały nr 185/2020 w sprawie uzgodnienia listy projektów rezerwowych Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19, dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

pobierz pobierz
197/2020 25.05.2020

w sprawie zmiany uchwały nr 169/2020 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1).

uchwała nie została podjęta
198/2020 25.05.2020

w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – w związku z podziałem środków UE z tzw. rezerwy wykonania w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pobierz pobierz
199/2020 25.05.2020

w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2020 rok.

pobierz pobierz
200/2020 24.06.2020

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-328/19, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 - GEPARD II).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
201/2020 24.06.2020

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-328/19, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 - GEPARD II) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
202/2020 24.06.2020

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 – typ 4).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
203/2020 24.06.2020

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-332/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
204/2020 24.06.2020

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19, dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
205/2020 24.06.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Świerklaniec pn. „Słoneczna Gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap”, o numerze WND-RPSL.04.01.01-24-005A/19-002.

pobierz pobierz
206/2020 24.06.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Miasta Tychy pn. „Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej w Tychach”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0021/19-002.

pobierz pobierz
207/2020 24.06.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Mikołów pn. „Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-0497/17-006.

pobierz pobierz
208/2020 24.06.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Sosnowiec pn. „Rewitalizacja obiektów „Muszelka” oraz MDK w dzielnicy Kazimierz w Sosnowcu na cele społeczne”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-030E/17-006.

pobierz pobierz
209/2020 24.06.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Siewierz pn. „Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu”, o numerze WND-RPSL.12.01.01-24-00C0/18-003.

pobierz pobierz
210/2020 24.06.2020

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).

pobierz pobierz pobierz
211/2020 24.06.2020

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20, dotyczącym działań z zakresu poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – konkurs (poddziałanie 7.1.3).

pobierz pobierz pobierz
212/2020 24.06.2020

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20, dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych – konkurs (poddziałanie 11.4.3).

pobierz pobierz pobierz
213/2020 24.06.2020

w sprawie uzgodnienia listy projektów rezerwowych Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1).

pobierz pobierz
214/2020 24.06.2020

w sprawie zmiany uchwały nr 177/2020 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-374/20, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).

pobierz pobierz
215/2020 24.06.2020

w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – w związku z podziałem środków UE z tzw. rezerwy wykonania w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pobierz pobierz
216/2020 24.06.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Mierzęcice pn. „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice”, o numerze WND-RPSL.05.02.01-24-0331/19-003.

pobierz pobierz
217/2020 28.07.2020

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
218/2020 28.07.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Goczałkowice-Zdrój pn. „Budowa Centrum przesiadkowego przy ul. Parkowej w Gminie Goczałkowice-Zdrój”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-015F/19-003.

pobierz pobierz
219/2020 28.07.2020

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-383/20, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 1 instalacje).

pobierz pobierz
220/2020 28.07.2020

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-384/20, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 2 azbest).

pobierz pobierz
221/2020 28.07.2020

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-379/20, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 3 PSZOK).

pobierz pobierz
222/2020 28.07.2020

w sprawie uzgodnienia listy projektów rezerwowych Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-379/20, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 3 PSZOK).

pobierz pobierz
223/2020 28.07.2020

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20, dotyczącym działań z zakresu outplacementu (poddziałanie 7.4.2).

pobierz pobierz
224/2020 28.07.2020

w sprawie zmiany uchwały nr 210/2020 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).

pobierz pobierz
225/2020 28.07.2020

w sprawie zmiany uchwały nr 211/2020 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-079/20, dotyczącym działań z zakresu poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – konkurs (poddziałanie 7.1.3).

pobierz pobierz
226/2020 28.07.2020

w sprawie zmiany uchwały nr 212/2020 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-078/20, dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych – konkurs (poddziałanie 11.4.3).

pobierz pobierz
227/2020 28.07.2020

w sprawie zmiany uchwały nr 177/2020 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-374/20, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).

pobierz pobierz
228/2020 28.07.2020

w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku.

pobierz pobierz
229/2020 25.08.2020

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-329/19, dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
230/2020 25.08.2020

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-329/19, dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
231/2020 25.08.2020

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-383/20, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 1 instalacje).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
232/2020 25.08.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Tarnowskie Góry pn. „Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-00C7/18-006.

pobierz pobierz
233/2020 15.09.2020

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 – typ 1-3) – lista projektów typ 1-2

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
234/2020 15.09.2020

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-379/20, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 3 PSZOK)

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
235/2020 15.09.2020

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-374/20, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1)

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
236/2020 15.09.2020

w sprawie wyboru przewodniczącego Zarządu Związku

pobierz pobierz
237/2020 29.09.2020

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 – typ 1-3) – lista projektów typ 3

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
238/2020 29.09.2020

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1)

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
239/2020 29.09.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Zabrze pn. „Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-01EA/17-008

pobierz pobierz
240/2020 20.10.2020

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-384/20, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 2 azbest).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
241/2020 20.10.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej uchwalenia planu finansowego Związku na 2021 rok.

pobierz pobierz
242/2020 24.11.2020

w sprawie zatwierdzenia list ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19, dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
243/2020 24.11.2020

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19, dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1) oraz zatwierdzenia list ocenionych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
244/2020 24.11.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Kroczyce pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-069F/18-004.

pobierz pobierz
245/2020 15.12.2020

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1)

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
Logotyp Fundusze Europejskie dla Śląskiego Logotyp Unia Europejska