LIFE

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na Przeprowadzenie analizy potrzeb, pozyskanie partnera zagranicznego, opracowanie koncepcji projektu oraz wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu LIFE.

 

Termin składania ofert: 17 kwietnia 2019 r. godz. 14:00

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.