• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Ponowienie konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i Prognozy oddziaływania na środowisko

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku ze zmianami w projekcie SUMP i prognozy informuje o:

 

konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski i uwagi do projektu dokumentu „Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie od 03.11.2023 r. do 24.11.2023 r.:

 • elektronicznie na adres e-mail: mobilnosc@metropoliagzm.pl;
 • w formie pisemnej:  
  na adres Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice;
 • ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.

 

Wnioski i uwagi powinny być składane na formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej Górnośląsko-Zagłębiowskej Metropolii pod adresem: https://bip.metropoliagzm.pl w zakładce Koncepcje i strategie.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE