Catering 2017 r. Zarząd

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
zaprasza do złożenia propozycji cenowej
na świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji Zebrań Zarządu Związku w 2017 r.

 

Termin składania ofert: 28.11.2016 r.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.