• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2019

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
1/2018 19.12.2018

w sprawie wyboru przewodniczącego Zarządu Związku

pobierz pobierz
2/2019 09.01.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.08.01.01-IZ.01-24-283/18 (poddziałanie 8.1.1 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
3/2019 09.01.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 402/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18, dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

pobierz pobierz
4/2019 09.01.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 403/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1).

pobierz pobierz
5/2019 09.01.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 418/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).

pobierz pobierz
6/2019 22.01.2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-229/18, dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
7/2019 22.01.2019

w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-229/18, dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
8/2019 22.01.2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
9/2019 22.01.2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
10/2019 22.01.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18 (poddziałanie 11.4.1 – Kształcenie ustawiczne).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
11/2019 22.01.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-285/18, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).

pobierz pobierz
12/2019 22.01.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-04G2/17-004.

pobierz pobierz
13/2019 22.01.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Tarnogórskiego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-03AD/16-004.

pobierz pobierz
14/2019 22.01.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektów Gminy Herby pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-0841/17-002 oraz „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-01CF/17-005.

pobierz pobierz
15/2019 22.01.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Kochanowice pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-028D/17-003.

pobierz pobierz
16/2019 22.01.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Jaworzno pn. „Miejskie Centrum Integracji Transportu Jaworzno z integracją dróg dla rowerów i systemem roweru miejskiego”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-043G/16-004.

pobierz pobierz
17/2019 22.01.2019

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
18/2019 22.01.2019

w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Biura Związku

pobierz pobierz
19/2019 22.01.2019

w sprawie ustalenia wynagrodzenia na stanowisko Dyrektora Biura Związku

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
20/2019 22.01.2019

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Związku do dysponowania środkami finansowymi Związku w zakresie bieżącego funkcjonowania Biura. 

pobierz pobierz
21/2019 22.01.2019

w sprawie wskazania osoby pełniącej zastępstwo za Dyrektora Biura Związku podczas jego nieobecności.

pobierz pobierz uchylono uchwałą nr 75/2019
22/2019 28.02.2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17, dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych (poddziałanie 10.3.1) - po procedurze odwoławczej

pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
23/2019 28.02.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-270/18 (poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, typ 4).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
24/2019 28.02.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Irządze pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzach”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-03D9/17-003.

pobierz pobierz
25/2019 28.02.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Mierzęcice pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”, o numerze WND-RPSL.05.02.01-24-080A/17-003.

pobierz pobierz
26/2019 28.02.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Mysłowice pn. „Adaptacja i wyposażenie sal mysłowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-0354/17-005.

pobierz pobierz
27/2019 28.02.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Pszczyńskiego pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-012A/17-006.

pobierz pobierz
28/2019 28.02.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 404/2018 w sprawie  rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1) – runda 2

pobierz pobierz
29/2019 28.02.2019

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Związku do podpisywania umów, aneksów, wniosków o płatność oraz sprawozdań dotyczących dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

pobierz pobierz
30/2019 28.02.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Miasta Tychy pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-0391/16-002.

pobierz pobierz
31/2019 28.02.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego pn. „Przebudowa budynku maszyn wyciągowych z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-030B/17-003.

pobierz pobierz
32/2019 28.02.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Siemianowice Śląskie pn. „Rewitalizacja Pałacu Rheinbabenów na cele społeczno-aktywizacyjno-integracyjne w Siemianowicach Śląskich na ul. Oświęcimskiej”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-04C3/17-005.

pobierz pobierz
33/2019 28.02.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Parafii Rzymskokatolickiej Św. Jacka pn. „Dom Św. Jacka w Gliwicach - rewitalizacja na potrzeby Lokalnego Centrum Integracji i Usług Społecznych”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-0529/17-004.

pobierz pobierz
34/2019 12.03.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18 (poddziałanie 5.1.1 -  Gospodarka wodno-ściekowa).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
35/2019 12.03.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.05.02.01-IZ.01-24-285/18 (poddziałanie 5.2.1 -  Gospodarka odpadami).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
36/2019 12.03.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Siemianowice Śląskie pn. „Wsparcie mobilności miejskiej – projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie II”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-040F/18-004.

pobierz pobierz
37/2019 26.03.2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów po procedurze odwoławczej oraz w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17, dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
38/2019 26.03.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18  (poddziałanie 4.3.1 -  Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
39/2019 26.03.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18 (poddziałanie 5.2.1 -  Gospodarka odpadami).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
40/2019 26.03.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
41/2019 26.03.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 404/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1) – runda 2

pobierz pobierz
42/2019 26.03.2019

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej sprawozdania finansowego Związku za 2018 rok

pobierz pobierz
43/2019 26.03.2019

wyboru stałego zastępcy przedstawiciela Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w Komitecie Monitorującym RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
44/2019 16.04.2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18, dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (poddziałanie 11.4.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
45/2019 16.04.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18   (poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
46/2019 16.04.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-064/19, dotyczącym poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1).

pobierz pobierz pobierz
47/2019 16.04.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).

pobierz pobierz pobierz
48/2019 16.04.2019

w sprawie zasad udzielania zamówień przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

pobierz pobierz pobierz
49/2019 16.04.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
50/2019 16.04.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Pszczyńskiego pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-012A/17-006.

pobierz pobierz
51/2019 21.05.2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-283/18, dotyczącym działań z zakresu zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat (poddziałanie 8.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
52/2019 21.05.2019

zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
53/2019 21.05.2019

rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-313/19, dotyczącym tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1).

pobierz pobierz pobierz
54/2019 21.05.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19, dotyczącym rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1).

pobierz pobierz pobierz
55/2019 21.05.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-068/19, dotyczącym kształcenia ustawicznego (poddziałanie 11.4.1).

pobierz pobierz
56/2019 21.05.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Miedźna pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna”, o numerze WND-RPSL.12.01.01-24-07H1/16-005.

pobierz pobierz
57/2019 21.05.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 46/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-064/19, dotyczącym poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1).

pobierz pobierz
58/2019 21.05.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 47/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).

pobierz pobierz
59/2019 21.05.2019

w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do Porozumienia nr 12/RR/2015 z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

pobierz pobierz
60/2019 21.05.2019

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, dotyczącej stanowiska w sprawie realizacji przez Związek zadań wynikających z roli Instytucji Pośredniczącej i wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

pobierz pobierz
61/2019 31.05.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
62/2019 31.05.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Sławków pn. „Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-04DD/17-004

pobierz pobierz
63/2019 31.05.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Siewierz pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. "Piwoni"”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06ED/17-002

pobierz pobierz
64/2019 31.05.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Będzińskiego pn. „Rozwój mieszkalnictwa chronionego wraz z infrastrukturą usług społecznych na terenie Powiatu Będzińskiego”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-01H5/18-002

pobierz pobierz
65/2019 31.05.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Psary pn. „Budowa przedszkola w Psarach”, o numerze WND-RPSL.12.01.01-24-00BE/18-004

pobierz pobierz
66/2019 31.05.2019

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 54/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19, dotyczącym rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1)

pobierz pobierz
67/2019 31.05.2019

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie konkursów zaplanowanych w harmonogramie na II półrocze 2019 roku i ogłoszeniu ich na poziomie IZ RPO z wydzieloną pulą środków na poszczególne Subregiony

pobierz pobierz
68/2019 24.06.2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenianych projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-270/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 - typ 4 oświetlenie)

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
69/2019 24.06.2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenianych projektów w naborze nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-278/18, dotyczącym wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych (poddziałanie 9.1.1)

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
70/2019 24.06.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 - 2 runda)

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
71/2019 24.06.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze 07.01.01-IP.02-24-064/19, dotyczącym poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1)

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
72/2019 24.06.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 38/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18  (poddziałanie 4.3.1 -  Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej)

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
73/2019 24.06.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Bieruń pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-0844/17-003

pobierz pobierz
74/2019 24.06.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 54/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19, dotyczącym rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1)

pobierz pobierz
75/2019 24.06.2019

w sprawie w sprawie wskazania osoby pełniącej zastępstwo za Dyrektora Biura Związku podczas jego nieobecności

pobierz pobierz
76/2019 24.06.2019

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-270/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 - typ 4 oświetlenie) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
77/2019 24.06.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020

pobierz pobierz
78/2019 24.06.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Knurów pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu”, o numerze WND- WND-RPSL.10.03.01-24-00DC/18-003

pobierz pobierz
79/2019 24.06.2019

w sprawie wyrażenia zgody na wymianę kwoty środków europejskich z poddziałania

8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT, a poddziałaniem 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

pobierz pobierz
80/2019 23.07.2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18, dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1)

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
81/2019 23.07.2019

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18, dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
82/2019 23.07.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.11.04.01-IP.02-24-068/19, dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (poddziałanie 11.4.1)

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
83/2019 23.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Miedźna pn. „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-01H3/18-003

pobierz pobierz
84/2019 23.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Mierzęcice pn. „Budowa filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-08G3/17-004

pobierz pobierz
85/2019 23.07.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-319/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1 – typ 3. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)

pobierz pobierz
86/2019 23.07.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 53/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-313/19, dotyczącym tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1)

pobierz pobierz
87/2019 23.07.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 79/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wymianę kwoty środków europejskich z poddziałania 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT, a poddziałaniem 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

pobierz pobierz
88/2019 23.07.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020

pobierz pobierz
89/2019 23.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Pszczyna pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Pszczyńskiego w Pszczynie”, o numerze WND-RPSL.05.04.01-24-0818/16-003

pobierz pobierz
Stanowisko Zarządu Związku ws. WPGO 13.08.2019

Stanowisko Zarządu Związku Subregionu Centralnego ws. wniosku o przyspieszenie prac nad aktualizacją załącznika nr 1 do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

pobierz pobierz
90/2019 13.08.2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
91/2019 13.08.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19, dotyczącym działań z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
92/2019 13.08.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Chełm Śląski pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie Śląskim”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-04HE/17-004.

pobierz pobierz
93/2019 13.08.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Jaworzno pn. „Centrum Usług Społecznych w Jaworznie”, o numerze

WND-RPSL.10.02.01-24-01H7/18-002.

pobierz pobierz
94/2019 13.08.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Lublinieckiego pn. „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim - poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-0373/17-005.

pobierz pobierz
95/2019 13.08.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego IP ZIT RPO WSL z realizacji zadań ZIT za 2018 r.

pobierz pobierz
96/2019 17.09.2019

w sprawie zatwierdzenia list ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18, dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
97/2019 17.09.2019

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18, dotyczącym odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1) oraz zatwierdzenia list ocenionych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
98/2019 17.09.2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18, dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (poddziałanie 11.4.1) -  po procedurze odwoławczej.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
99/2019 17.09.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19 (poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
100/2019 17.09.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
101/2019 17.09.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Pyskowice pn. „Termomodernizacja budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-04AD/17-005.

pobierz pobierz
102/2019 17.09.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Siemianowice Śląskie pn. „Poprawa infrastruktury zabytkowej Pływalni w Siemianowicach Śląskich wraz z tworzeniem atrakcyjnych przestrzeni miejskich dla rodzin z dziećmi - Park Hutnik”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-030H/17-007.

pobierz pobierz
103/2019 17.09.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Sosnowiec pn. „Rewitalizacja obiektów „Muszelka” oraz MDK w dzielnicy Kazimierz w Sosnowcu na cele społeczne”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-030E/17-005.

pobierz pobierz
104/2019 17.09.2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-285/18, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).

pobierz pobierz
105/2019 08.10.2019

zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 - 2 runda).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
106/2019 08.10.2019

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 - 2 runda) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów.

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
107/2019 08.10.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

pobierz pobierz
108/2019 08.10.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19, dotyczącym działań z zakresu zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs (poddziałanie 8.1.3).

pobierz pobierz pobierz
109/2019 08.10.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasto Orzesze pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”, o numerze WND-RPSL.05.01.01-24-06F2/17-007.

pobierz pobierz
110/2019 08.10.2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-064/19, dotyczącym poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
111/2019 28.10.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-313/19, dotyczącym tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
112/2019 28.10.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-319/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).

uchwała nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
113/2019 28.10.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 108/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19, dotyczącym działań z zakresu zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs (poddziałanie 8.1.3).

pobierz pobierz
114/2019 28.10.2019

w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku. 

pobierz pobierz
115/2019 12.11.2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-068/19, dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (poddziałanie 11.4.1).

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
116/2019 12.11.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-329/19, dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1).

pobierz pobierz pobierz
117/2019 12.11.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-332/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).

pobierz pobierz pobierz
118/2019 12.11.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).

pobierz pobierz pobierz
119/2019 12.11.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 108/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19, dotyczącym działań z zakresu zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs (poddziałanie 8.1.3).

pobierz pobierz
120/2019 12.11.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-336/19, dotyczącym realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (poddziałanie 8.3.2).

pobierz pobierz pobierz
121/2019 12.11.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19, dotyczącym realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (poddziałanie 8.3.2).

pobierz pobierz pobierz
122/2019 12.11.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19, dotyczącym wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.3).

pobierz pobierz pobierz
123/2019 12.11.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19, dotyczącym promocji zatrudnienia (poddziałanie 7.3.3).

pobierz pobierz pobierz
124/2019 12.11.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19, dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.3).

pobierz pobierz pobierz
125/2019 28.11.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 118/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19, dotyczącym gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1).

pobierz pobierz
126/2019 28.11.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 123/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19, dotyczącym promocji zatrudnienia (poddziałanie 7.3.3).

pobierz pobierz
127/2019 28.11.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19, dotyczącym programów aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (poddziałanie 9.1.5).

pobierz pobierz pobierz
128/2019 28.11.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 124/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19, dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.3).

pobierz pobierz
129/2019 12.12.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Czeladź pn. „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-01F3/17-009

pobierz pobierz
130/2019 12.12.2019

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku

pobierz pobierz
131/2019 20.12.2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18  (poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej)

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
132/2019 20.12.2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19 (poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego)

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
133/2019 20.12.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015, w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020

pobierz pobierz
134/2019 20.12.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Zabrze pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza - etap II”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-04E5/17-003

pobierz pobierz
135/2019 20.12.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Powiatu Będzińskiego pn. „Rozwój mieszkalnictwa chronionego wraz z infrastrukturą usług społecznych na terenie Powiatu Będzińskiego”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-01H5/18-003

pobierz pobierz
136/2019 20.12.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Czeladź pn. „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-01F3/17-009

pobierz pobierz
137/2019 20.12.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-328/19, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 - GEPARD II)

pobierz pobierz
138/2019 20.12.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 – typ 1-3)

pobierz pobierz
Stanowisko Zarządu Związku ws. ZIT+ 08.10.2019

Stanowisko Zarządu Związku Subregionu Centralnego ws. deklaracji gotowości do dalszych prac nad modelem wdrażania instrumentu ZIT w perspektywie 2021-2027

pobierz pobierz
139/2019 20.12.2019

w sprawie uzgodnienia listy projektów rezerwowych Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 – typ 1-3)

pobierz pobierz
140/2019 20.12.2019

w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 – typ 4)

pobierz pobierz pobierz
141/2019 20.12.2019

w sprawie uzgodnienia listy projektów rezerwowych Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-253/19, dotyczącym niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 – typ 4)

uchwała nie została podjęta
142/2019 20.12.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 120/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-336/19, dotyczącym realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (poddziałanie 8.3.2 – typ 3)

pobierz pobierz
143/2019 20.12.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 121/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19, dotyczącym realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (poddziałanie 8.3.2 -typ 7 i 8)

pobierz pobierz
144/2019 20.12.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 127/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19, dotyczącym programów aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (poddziałanie 9.1.5)

pobierz pobierz
145/2019 20.12.2019

w sprawie zmiany uchwały nr 124/2019 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19, dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.3)

pobierz pobierz
146/2019 20.12.2019

w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - w związku z podziałem środków UE z tzw. rezerwy wykonania w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

pobierz pobierz
147/2019 20.12.2019

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18  (poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
148/2019 20.12.2019

w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19 (poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów

pobierz pobierz załącznik nie podlega publikacji ze względu na odrębne przepisy
149/2019 20.12.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Knurów pn. „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji”, o numerze WND-RPSL.04.03.01-24-0503/17-003

pobierz pobierz
Dofinansowane przez UE