rok 2013

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
1/2013 19.11.2013

w sprawie przygotowania zmiany statutu Związku

pobierz pobierz -
2/2013 19.11.2013

w sprawie wyboru przewodniczącego Zarządu Związku

pobierz pobierz -
3/2013 19.11.2013

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Związku

pobierz pobierz -
4/2013 28.11.2013

w sprawie przyjęcia Strategii Związku Subregionu Centralnego

pobierz pobierz istnieją nowsze wersje Strategii ZIT
5/2014 28.11.2013

w sprawie zwołania Walnego Zebrania CzłonkówZwiązku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz -