Papier, mat. biurowe, śr. czystości, art. spożyw.

Związek Subregionu Centralnego zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: 

"Regularna dostawa papieru, materiałów biurowych, środków czystości i artykułów spożywczych dla Biura Związku".

Termin składania ofert: 23.03.2016 r.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.