Najem sali szkoleniowej z usługą gastronomiczną

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:„Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni  szkoleniowej na potrzeby organizacji jednego spotkania warsztatowego 6 lipca 2016 r.”

 

Termin składania ofert: 2 czerwca 2016 r.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.