Obsługa prawna Biura

Szanowni Państwo,

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą: „Obsługa prawna Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” (Kod CPV 79110000-8 Usługi zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej).

 

Termin składania ofert: 15.07.2019 r., do godziny 12:00.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.