• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

rok 2020

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
80/2020 12.02.2020

w sprawie: celów i zadań Biura Związku na 2020 rok

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 89/2020
81/2020 13.03.2020

w sprawie: zasad pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Biurze Związku Subregionu Centralnego w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem (SARS-Cov-2) w okresie od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. 

pobierz pobierz
82/2020 30.03.2020

w sprawie: zasad pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Biurze Związku Subregionu Centralnego w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem (SARS-Cov-2) w okresie od 30 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

pobierz pobierz
83/2020 14.04.2020

w sprawie: zasad pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Biurze Związku Subregionu Centralnego w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem (SARS-Cov-2) w okresie od 14 kwietnia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r.

pobierz pobierz
84/2020 07.05.2020

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu organizacyjnym nr 16/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz
85/2020 23.06.2020

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu organizacyjnym nr 16/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

pobierz pobierz
86/2020 23.06.2020

w sprawie: wdrożenia Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego w Gliwicach – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

pobierz pobierz
87/2020 27.07.2020

w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

dokument nie może być publikowany z uwagi na odrębne przepisy
88/2020 03.08.2020

w sprawie: wprowadzenia dnia wolnego za 15 sierpnia 2020 roku

pobierz pobierz
89/2020 19.08.2020

w sprawie: celów i zadań Biura Związku na 2020 rok

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem 93/2021
90/2020 07.10.2020

w sprawie: zasad pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Biurze Związku Subregionu Centralnego w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem (SARS-Cov-2) w okresie od 07 października 2020 r. do odwołania.

pobierz pobierz uchylono zarządzeniem nr 109/2023
91/2020 04.12.2020

w sprawie: wprowadzenia dnia wolnego za 26 grudnia 2020 roku

pobierz pobierz
92/2020 30.12.2020

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Związku

pobierz pobierz
Dofinansowane przez UE