• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Opracowanie Diagnozy

Szanowni Państwo,

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w postępowaniu pn.:

 

„Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, wraz z wypracowaniem wniosków, która posłuży do przygotowania strategii rozwoju tego obszaru w okresie programowania UE na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030”

 

kod CPV:

71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

98133100-5 - Usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji samorządowej i wspólnot samorządowych

 

Termin składania ofert: 16.04.2021 r., do godziny 13:00 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE