Opracowanie Diagnozy

Szanowni Państwo,

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w postępowaniu pn.:

 

„Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, wraz z wypracowaniem wniosków, która posłuży do przygotowania strategii rozwoju tego obszaru w okresie programowania UE na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030”

 

kod CPV:

71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

98133100-5 - Usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji samorządowej i wspólnot samorządowych

 

Termin składania ofert: 16.04.2021 r., do godziny 13:00 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.