Produkcja materiałów szkoleniowych na 2017 r.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na produkcję materiałów szkoleniowych na rok 2017 oraz ich dostawę do siedziby Związku

 

Termin składania ofert: 22.11.2016 r.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.